Weekendowe Warsztaty: Wzorce Projektowe w Paraktyce

Zapraszam na „Weekendowe Warsztaty: Wzorce Projektowe w
Paraktyce”.

Każdy uczestnik ma swój komputer (notebook), aby realizować ćwiczenia.
Osią warsztatów jest projekt, który jest sukcesywnie rozwijany –
dodawane są nowe funkcjonalności. Rozbudowa systemu jest pretekstem do
wprowadzania kolejnych wzorców.

Warsztaty mają charakter praktyczny i ostatecznie prowadzą do stworzenia
systemu opartego o wzorce, zachowując pragmatyzm przy ich użyciu. Przede
wszystkim stawiamy na podkreślenie aspektu współpracy między wzorcami,
gdyż największa ich siła ujawnia się dopiero wtedy.

ZOBACZ PROGRAM
http://www.bnsit.pl/files/Wzorce_projektowe_java_i_refaktoring.pdf

KIEDY?: 13, 14 grudnia br.

CZAS TRWANIA: 2 x 8 godzin (sobota, niedziela), od 9 do 17

GDZIE?: W centrum Łodzi; wybór konkretnej sali zależy od ilości uczestników

CZEGO POTRZEBUJESZ?:
* Notebook z kartą Wi-Fi
* Zapału i chęci do poznania czegoś nowego

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?:
* przesłać mail na adres bnsit@bnsit.pl z tematem WARSZTATY
* wpłacić zaliczkę (do piątku 12 grudnia br.) w wysokości 100zł na
konto mBank 12 1140 2004 0000 3902 5596 2724, w tytule przelewu proszę
wpisać swoje imię i nazwisko; dane adresowe firmy znajdziesz w stopce maila
* pozostała część opłaty wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć w sobotę
* w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca ilość uczestników, aby
uruchomić szkolenie, otrzymasz zwrot zaliczki w ciągu 3 dni roboczych

TWOJA INWESTYCJA: 800 zł

Na dodatkowe pytania odpowie Michał Bartyzel m.bartyzel{{{orangutan}}}bnsit.pl