1. Szczegółowe zasady zakupu treści cyfrowych zawarte są w Regulaminie sklepu www.michalbartyzel.pl
  2. Poniższe punkty regulują zasady zakupu biletów uprawniających do udziału w kursie „Warsztatowe metody analizy. Edycja 2.” (zwanego dalej Kursem).
  3. Poprzez Przedsprzedaż należy rozumieć okres od 21 września 2022r. godz. 18:30 od 5 października 2022r. godz 23:45.
  4. W trakcie trwania Przedsprzedaży bilet uprawniający do udział Kursie kosztuje 1 230 zł brutto
  5. Poza okresem Przedsprzedaży cena biletu uprawniającego do udziału w Kursie wynosi 2 590 zł brutto
  6. Kupując Kurs w Przedsprzedaży zgadzasz się, że korzystanie z zakupionej treści cyfrowej rozpoczniesz najpóźniej w dniu 1 grudnia 2022 r.
  7. Celem Przedsprzedaży jest osiągnięcie 150 sprzedanych biletów uprawniających do udziału w Kursie.
  8. Kupując Kurs w Przedsprzedaży zgadzasz się, że jeśli liczba biletów sprzedanych w Przedsprzedaży będzie niższa niż zakładana w pkt. 7, otrzymasz zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Jednocześnie Sprzedawca nie będzie związany z Tobą umową o dostarczenie zamówionej treści cyfrowej.
  9. Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. 8 nastąpi w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia przedsprzedaży.