fbpx

Product Owner Kickstarter

Moja diagnoza z wdrażania Scruma jest następująca: Product Ownerom, którzy pochodzą z biznesu brakuje twardych umiejętności ułatwiających współpracę z zespołami deweloperskimi. Natomiast Product Ownerzy wywodzący się z analityków nie zawsze wiedzą jak odnaleźć się w kontekście zwinnej transformacji i procesów adaptacyjnych (agile). To szkolenie przygotowałem z myślą o tych osobach.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Dla analityków biznesowych i funkcjonalnych, którzy nagle znaleźli się wewnątrz zwinnej transformacji
 • Dla specjalistów biznesowych
 • Dla menadżerów projektów i produktów
 • Dla tych, którzy przygotowują się do pełnienia roli Product Ownera
 • Dla Product Ownerów, którzy chcą poprawić współpracę z zespołami deweloperskimi

Dla kogo NIE jest to szkolenie?

Czasem nazywamy PO kogoś, kto w istocie jest koordynatorem prac i administratorem backloga. W takim wypadku szkolenie nie przyniesie zbyt wielkich korzyści

To szkolenie przygotuje cię do

 • Bycia PO, a nie administratorem backloga
 • Proaktywnego uczestniczenia w pracy zespołu
 • Do oszczędnego gospodarowania swoim czasem oraz czasem zespołu deweloperskiego
 • Do odmawiania

Szczegółowe zagadnienia

 • w jaki konkretnie sposób PO jest aktywny na wydarzeniach Scrumowych?
 • co PO powinien robić „własnymi rękami”, czym może podzielić się z zespołem, a co oddelegować komuś innemu?
 • jak używać kryteriów akceptacji albo scenariuszy Gherkin w trakcie refinementu i review aby zespół wykonał to, co ma wykonać
 • jak współpracować z testerami w aspekcie doprecyzowania funkcjonalności oraz określania scenariuszy brzegowych
 • jaką strukturę product backloga zaprojektować: user stories? taski? epiki + user stories?
 • jak duży projekt podzielić na mniejsze kawałki, a potem na jeszcze mniejsze?
 • jak określać biznesowe cele sprintów?
 • co to jest właściwie mvp i jak przekonać ludzi od sprzedaży i marketingu, że mvp są OK?
 • jak czytać raporty Jiry: Velocity Report, Epic Burndown, Sprint Burndown?
 • jak prognozować termin dostarczenia funkcjonalności?
 • jak się odnaleźć między mendejami a story pointami?
 • jak argumentować, że praca z PO to 1 FTE?
 • jak wykorzystać review do promowania produktu w organizacji?

Wersje usługi

 1. Dwudniowe szkolenie zamknięte
 2. Cykl 4 spotkań zamkniętych:
  • Kolejność tematów do ustalenia
  • Po spotkaniu zadanie do samodzielnej pracy
  • Odległość między spotkaniami: 2-3 tygodnie
  • W trakcie pracy własnej jesteśmy w kontakcie poprzez Slack
  • Na kolejnych spotkaniu: omówienie wyników pracy własnej + kolejne tematy

Zapisz się na szkolenie otwarte

 • termin: 27-28 lutego 2020
 • miejsce: Warszawa, Lotnisko
 • catering: lunch i przerwy kawowe
 • cena: 1 950 zł netto (2 398,50 zł  brutto) / os.
 • minimalna grupa do uruchomienia: 8 uczestników/uczestniczek
 • Dodatkowe materiały


  Newsletter - bądź na bieżąco