You are currently viewing Event Storming dla biznesu @ beAnalyst

Event Storming dla biznesu @ beAnalyst

13. kwietnia poprowadzę warsztaty „Event Storming dla biznesu” na ścieżce #beAnalyst w trakcie konferencji beIT.

Opis warsztatu

Warsztat jest dedykowany analitykom biznesowym, właścicielom produktów i kierownikom projektów. Jest on szczególnie przeznaczony dla Ciebie, jeśli spotykasz się z następującymi sytuacjami:

 • Miewasz do zrealizowania nowe przedsięwzięcia: projekt, nowy produkt, nowy projekt z wykorzystaniem istniejących produktów,
 • Zespół inżynierów nie w pełni albo w ogóle bywa zaznajomiony z kontekstem biznesowym,
 • Mimo ogromu przekazanych informacji, inżynierowie wciąż twierdzą, że nie wiedzą co mają robić,
 • Szczegółowa wiedza biznesowa jest rozproszona pomiędzy różne osoby,
 • Z niewiadomych powodów prace nie poruszają się do przodu,
 • Współpracujesz z innymi firmami: jako klient, usługodawca albo partner
 • Trudno Ci oszacować rozmiar przedsięwzięcia,
 • Masz już podjęte zobowiązania i napięte terminy.

Będziemy trenować warsztatową metodę szybkiej analizy złożoności biznesowej i propagacji wiedzy – Event Storming. Za pomocą tej metody:

 • Określisz zakres nowych prac oraz zakres ewentualnych zmian w istniejących procesach i systemach,
 • Wstępnie oszacujesz koszt przedsięwzięcia,
 • Szybko ujednolicisz wiedzę biznesową wśród wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie,
 • Otrzymasz informację zwrotną od inżynierów co raczej nie jest możliwe do zrobienia i jakie są alternatywy,
 • Przygotujesz backlog prac, plan wydań oraz cele i zakresy pierwszych sprintów.

Najważniejsze jednak, że na koniec warsztatu będziesz dokładnie wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić sesje Event Stormingu na własne potrzeby.