You are currently viewing Dzięki za 4Developers w Łodzi!

Dzięki za 4Developers w Łodzi!

Nie ma co ukrywać ścieżka Soft Skills & Business Relations wyszła świetna. Przez większość slotów sala była nabita ponad wymiar.

Dziękuję prelegentom za przygotowanie prezentacji. Szczególnie dziękuję za sumienne potraktowanie naszej prośby o przemyślenie take aways z prezentacji.

Z mojej strony „utrzymać”:

  • formułę krótkich prezentacji; planowaliśmy 12 min. wyszło ~15; wiem od prelegentów, że to trudne zmieścić ogrom swojego doświadczenia w tak krótkim czasie; robiłem sobie jednak losowe exit poll śród uczestników – ta forma bardzo im odpowiada; zarekomenduję Proidei utrzymanie takiej formy ścieżki

I „do zmiany”:

  • musimy poprawić timing; przerywanie prelegentowi nie jest miłe ani dla jednej ani dla drugiej strony; uwierzcie mi jednak, że uczestnicy tego oczekują i zgłaszali nam takie prośby w trakcie konferencji;
  • Od wielu prelegentów dostałem prośbę o feedback nt. ich wystapień; mam taki pomysł, aby na najbliższym 4Developers każdy z prelegentów mógł go otrzymać o ile wcześniej wyrazi taki życzenie; będę uczestniczył we wskazanych wystąpieniach jako obserwator, robił notatki i przekażę prelegentowi/prelegentce swoje obserwacje: start-stop-continue
  • kolejny pomysł polega na tym, aby prelegent, który otrzyma najlepsze noty od uczestników został poproszony na kolejnym wydaniu konferencji o rozwinięcie swojego tematu w dłuższym slocie np. 30-45 min. Skoro uczestnicy deklarują, że chcą go/jej słuchać, to idźmy za tym
  • na końcowych talkach ubywało osób głównie z tego powodu, że niektórzy wyjeżdżali; nie wiem co z tym zrobić