Ćwiczenie dla zespołu

Retrospekcje dość często opierają się na wrażeniach. Dyskutujemy o naszych spostrzeżeniach i o zmianach. Wrażenia dają wiele informacji, lecz dla równowagi chciałbym zaproponować Twojemu zespołowi retrospekcję opartą na liczbach.

W najbliższej iteracji podejmijcie jedną praktykę: ilekroć karteczka trafi do kolumny IN PROGRESS, oznacz datę umieszczenia w tej kolumnie oraz datę umieszczenia w kolumnie DONE.
Podczas retrospekcji wybierzcie zadania, które przebywały w IN PROGRESS maksymalnie jeden dzień (typ A) oraz te, które przebywały tam trzy dni i więcej (typ Z), i odpowiedzcie na następujące pytania:

  • Ile było zadań typu A? Ile było zadań typu Z?
  • Na ile początkowo były szacowane zadania typu A oraz Z?
  • Dla których zadań, A czy Z, błąd oszacowania jest mniejszy?
  • Czy zadania typu A są sformułowane inaczej niż zadania typu Z? Na czym konkretnie polega różnica?
  • Które z zadań są formułowane pełnym zdaniem? (z czasownikiem i rzeczownikiem)
  • Czy któreś z zadań sformułowane jest w trybie rozkazującym?
  • Które z zadań przechodzą Test Copy-Paste?*

I na koniec wnioski: w jaki sposób następnym razem należy formułować zadania.


*) Test Copy Paste – to dość dobry sposób weryfikowania konkretności zadania. Jeśli przeniesiesz swoje zdanie do innego kontekstu i wciąż ma ono sens, to prawdopodobnie jest mało konkretne. Na przykład zadania: Napisz test, Przygotuj dokumentację, Zaimplementuj serwis wyszukujący pasują wszędzie. Nieważne czy pracujesz nad CRM, portalem e-bankowości, czy sterownikiem klapy od sedesu – te zadania mają sens, w każdym z wymienionych kontekstów. Aż się prosi o ich zdekomponowanie.

Lecz zadania: Napisz test do porównywania dochodów klienta na wniosku z danymi biura nieruchomości, Zaimplementuj podgląd wniosku windykacyjnego zdefiniowanego w BAF po przeniesieniu do innej przestrzeni problemu tracą swój sens. Tracą go ponieważ ich sformułowanie jest na tyle związane z tym konkretnym kontekstem, że bez niego trudno jest zadania zrozumieć. Takie zadania mają bardzo wysokie actionability, są na tyle konkretne, że łatwo je wykonać OD RAZU. Oczywiście Test Copy-Paste nie jest zero-jedynkowy, lecz wyznacza pewne continuum konkretności i actionabilitności 🙂 zadań.