Continuous Learning?

Knowledge Worker musi nieustannie się uczyć, kilkukrotnie w ciągu swojego życia zmienić...