Interfejs budowniczego

Na przykład tutaj można dowiedzieć się o niezwykłych korzyściach stosowania wzorca Builder...